2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 07-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 20-12-2032
Wartość umowy brutto: 2.073.871,37 zł
Podmiot umowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Przedmiot umowy:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokosci 23 000 000,00 zł

Uwagi: