2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 25-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 25-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 06-07-2020
Wartość umowy brutto: 17.416,80 zł
Podmiot umowy: Konstalmet Piosek Sp. J., Strzelecka 13, 47-133 Gąsienice
Przedmiot umowy:

Dostarczenie 80 szt. koszy na odpady.

Uwagi: