2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 09-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-10-2020
Wartość umowy brutto: 81.606,38 zł
Podmiot umowy: Bolesław Łakomski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno
Przedmiot umowy:

Dostawa sadzonek drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Inowrocławiu

Uwagi: