2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-06-2021
Wartość umowy brutto: 93.502,66 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp. z o.o. Inowrocław - lider konsorcjum
Przedmiot umowy:

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w ciągu ul. Szymborska - Miechowicka, Długa- Marulewska, wzdłuż budowanej ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz rozna pielęgnacja nasadzeń

Uwagi: Umowę zawarto z Wykonawcami występującymi wspólnie: 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 38 – lider konsorcjum, 2. TRANSPOL LIDER sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą