2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 11-02-2020
Okres obowiązywania umowy od: 11-02-2020
Okres obowiązywania umowy do: 29-02-2020
Wartość umowy brutto: 21.581,58 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp. z o.o. Inowrocław - lider konsorcjum
Przedmiot umowy:

Likwidacja azyli dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Ducha i Długiej wraz z odtworzeniem nawierzchni i korektami oznakowania

Uwagi: Umowę zawarto z Wykonawcami występującymi wspólnie: 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 38 – lider konsorcjum, 2. TRANSPOL LIDER sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą