2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 27-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 27-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2021
Wartość umowy brutto: 92.136,99 zł
Podmiot umowy: MELKOP Barbara Kawka, ul. Różana 47, 88-170 Pakość
Przedmiot umowy:

Wykonanie konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi: