2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 07-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-05-2020
Wartość umowy brutto: 19.224,00 zł
Podmiot umowy: PPH ABBA-EKOMED Sp. z o.o. ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów z terenu Gminy Miasto Inowrocław

Uwagi: