2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 01-05-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-05-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2023
Wartość umowy brutto: 940,94 zł
Podmiot umowy: Mega-Net Marek Markwas, Toruń
Przedmiot umowy:

dzierżawa łącza optycznego z 2 lokalizacji kamer miejskich do budynku Straży Miejskiej

Uwagi: Wartość umowy dotyczy opłaty miesięcznej