2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 20.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Krzymińskiego 4a 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

Uwagi: