2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 16-01-2020
Okres obowiązywania umowy od: 16-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2020
Wartość umowy brutto: 10.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja - osoba fizyczna
Przedmiot umowy:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Uwagi: