2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 23-01-2020
Okres obowiązywania umowy od: 23-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 55.350,00 zł
Podmiot umowy: Usługi Techniczne Stanisław Baranowski, Inowrocław
Przedmiot umowy:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy inwestycjachrealizowanych przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gopspodarczego i Funduszy Europejskich w 2020 roku

Uwagi: wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1,85% wynagrodzenia brutto za nadzorowane roboty budowlane branży elektrycznej, nie więcej niż 55.350 zł.