2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 12-02-2020
Okres obowiązywania umowy od: 12-02-2020
Okres obowiązywania umowy do: 13-03-2020
Wartość umowy brutto: 4.797,00 zł
Podmiot umowy: LECH CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
Przedmiot umowy:

opracowanie studium wykonalności projektu

Uwagi: