2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 17-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 17-12-2019
Okres obowiązywania umowy do: 17-03-2020
Wartość umowy brutto: 3.075,00 zł
Podmiot umowy: ACTIVE LINE Marcin Taczalski, Lublin
Przedmiot umowy:

wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw - ul. Poznańska/Rybnicka

Uwagi: