2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 30-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 30-12-2019
Okres obowiązywania umowy do: 30-12-2021
Wartość umowy brutto: 2.305,02 zł
Podmiot umowy: Polkomtel sp. z o.o. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Uwagi: