2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 28-11-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 48.339,00 zł
Podmiot umowy: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych 'Lex Administracja'

Uwagi: