2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 19-11-2019
Okres obowiązywania umowy od: 19-11-2019
Okres obowiązywania umowy do: 18-11-2020
Wartość umowy brutto: 40.021,67 zł
Podmiot umowy: OLKOP BIS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Szosa Rypińska 26
Przedmiot umowy:

Dostarczanie specjalnym transportem, na koszt Wykonawcy, docelowo 13.000 l oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Pakoskiej 7 w Inowrocławiu.

Uwagi: