2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 24-10-2019
Okres obowiązywania umowy od: 24-10-2019
Okres obowiązywania umowy do: 08-02-2020
Wartość umowy brutto: 250.000,00 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group Spółka z o.o. - lider
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Inowrocławia

Uwagi: