2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 06-11-2019
Okres obowiązywania umowy od: 06-11-2019
Okres obowiązywania umowy do: 27-11-2019
Wartość umowy brutto: 5.043,00 zł
Podmiot umowy: LECH CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
Przedmiot umowy:

wykonanie studium wykonalności dla projektu

Uwagi: