2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 25-09-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-09-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 256.047,10 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi: Dotyczy doświetlenia przejść dla pieszych w Inowrocławiu.