2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 25-09-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-09-2019
Okres obowiązywania umowy do: 10-10-2019
Wartość umowy brutto: 5.289,00 zł
Podmiot umowy: Lech Consulting, Toruń
Przedmiot umowy:

wykonanie studium wykonalności dla projektu

Uwagi: