2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 27-06-2019
Okres obowiązywania umowy od: 27-06-2019
Okres obowiązywania umowy do: 27-06-2019
Wartość umowy brutto: 150,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie nie mniej niż 100 zdjęć fotograficznych do publikacji w internecie i ewentualnie do druku podczas trwania Gali Animatora Kultury 2019

Uwagi: