2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 10-09-2019
Okres obowiązywania umowy od: 16-09-2019
Okres obowiązywania umowy do: 25-10-2019
Wartość umowy brutto: 110.553,27 zł
Podmiot umowy: PRDI UNIDROMEX ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Przebudowa chodnika przy ul. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu – etap II

Uwagi: