2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 03-07-2019
Okres obowiązywania umowy od: 03-07-2019
Okres obowiązywania umowy do: 12-12-2019
Wartość umowy brutto: 13.570,00 zł
Podmiot umowy: Elżbieta Bartczak, Inowrocław
Przedmiot umowy:

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Uwagi: