2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 22-07-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-07-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 19.649,25 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi: