2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 15-07-2019
Okres obowiązywania umowy od: 15-07-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-07-2019
Wartość umowy brutto: 5.577,96 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Remont wieży budynku UMI przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Uwagi: Aneks nr 1 z 31.07.2019 r. - zwiększenie zakresu prac remontowych i wartości umowy: 9084.83 zł