2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 20-06-2019
Okres obowiązywania umowy od: 14-07-2019
Okres obowiązywania umowy do: 13-07-2020
Wartość umowy brutto: 1.800,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Świadczenie opieki informatycznej na oprogramowanie EWIDR i EMO z dodatkowymi modułami

Uwagi: