2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 24-06-2019
Okres obowiązywania umowy od: 27-06-2019
Okres obowiązywania umowy do: 27-06-2019
Wartość umowy brutto: 21.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych - osoba fizyczna
Przedmiot umowy:

usługa cateringowa podczas Gali Animatora Kultury

Uwagi: