2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 08-04-2019
Okres obowiązywania umowy od: 08-04-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2019
Wartość umowy brutto: 12.177,00 zł
Podmiot umowy: KSEROPLAST PLUS sp. z o. o. w Zakrzewiu
Przedmiot umowy:

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej przy ul. Rynek w Inowrocławiu

Uwagi: