2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 23-04-2019
Okres obowiązywania umowy od: 23-04-2019
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2021
Wartość umowy brutto: 1.322,50 zł
Podmiot umowy: Orange Polska S.A. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Umowa o świadczenie usług dodatkowych w ramach usługi Centrala DIATONIS

Uwagi: