2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 31-07-2018
Okres obowiązywania umowy od: 31-07-2018
Okres obowiązywania umowy do: 10-09-2018
Wartość umowy brutto: 24.600,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'DARBLASK' z Inowrocławia
Przedmiot umowy:

rekultywacja terenu wraz z zamontowaniem urządzeń zabawowych, ławki, kosza, regulaminu, ogrodzenia przy ul. Składowej w Inowrocławiu, wyznaczenie stref bezpieczeństwa, wykonanie bezpiecznej podbudowy pod urządzenia oraz wysianie trawy.

Uwagi: