Rejestr umów z 2020 roku

2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0Lp.

182

Data zawarcia umowy: 15-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 15-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-10-2020
Wartość umowy brutto: 30.750,00 zł
Podmiot umowy: Zakład Inżynierii Środowiska, Inowrocław
Przedmiot umowy:

opracowanie analizy możliwości wykorzystania OZE w budynkach uzyteczności publicznej

Uwagi:

Lp.

181

Data zawarcia umowy: 09-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-10-2020
Wartość umowy brutto: 81.606,38 zł
Podmiot umowy: Bolesław Łakomski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno
Przedmiot umowy:

Dostawa sadzonek drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

180

Data zawarcia umowy: 08-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 08-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-07-2020
Wartość umowy brutto: 15.375,00 zł
Podmiot umowy: Dariusz Sowała Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARBLASK, ul. Powstańca Kwiatkowskiego 15, Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 76

Uwagi:

Lp.

179

Data zawarcia umowy: 07-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 20-12-2032
Wartość umowy brutto: 2.073.871,37 zł
Podmiot umowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Przedmiot umowy:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokosci 23 000 000,00 zł

Uwagi:

Lp.

178

Data zawarcia umowy: 30-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 03-08-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 36.200,00 zł
Podmiot umowy: Magdalena Ligocka 'AGAWA' Pracownia Architektury Krajobrazu, ul. Stanisława Wachowiaka 9/54, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenów zielonych w Mieście Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

177

Data zawarcia umowy: 26-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 26-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 04-09-2020
Wartość umowy brutto: 121.746,29 zł
Podmiot umowy: Kochmański INVEST, Grzegorz Kochmański, Balczewo 28, 88-110 Inowrocław 2
Przedmiot umowy:

Remont elewacji ściany frontowej wraz z remontem dachu oraz klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Szymborskiej 14 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

176

Data zawarcia umowy: 25-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 25-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 06-07-2020
Wartość umowy brutto: 17.416,80 zł
Podmiot umowy: Konstalmet Piosek Sp. J., Strzelecka 13, 47-133 Gąsienice
Przedmiot umowy:

Dostarczenie 80 szt. koszy na odpady.

Uwagi:

Lp.

175

Data zawarcia umowy: 22-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 22-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 19-08-2020
Wartość umowy brutto: 110.000,00 zł
Podmiot umowy: Medicsystemart, Maciej Hoffmann, ul. Bydgoska 2s, 89-120 Potulice
Przedmiot umowy:

Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

174

Data zawarcia umowy: 19-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 19-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 19-09-2020
Wartość umowy brutto: 338,59 zł
Podmiot umowy: ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań
Przedmiot umowy:

przyłączenie do sieci oświetlenia odcinka ul. Karola Marcinkowskiego

Uwagi:

Lp.

173

Data zawarcia umowy: 19-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 19-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 19-06-2021
Wartość umowy brutto: 225,73 zł
Podmiot umowy: ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań
Przedmiot umowy:

przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Wawrzyniaka

Uwagi:

Lp.

172

Data zawarcia umowy: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 24-07-2020
Wartość umowy brutto: 9.000,00 zł
Podmiot umowy: MW Kancelaria Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Wykonanie Audytów

Uwagi:

Lp.

171

Data zawarcia umowy: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-06-2021
Wartość umowy brutto: 93.502,66 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp. z o.o. Inowrocław - lider konsorcjum
Przedmiot umowy:

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w ciągu ul. Szymborska - Miechowicka, Długa- Marulewska, wzdłuż budowanej ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz rozna pielęgnacja nasadzeń

Uwagi: Umowę zawarto z Wykonawcami występującymi wspólnie: 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 38 – lider konsorcjum, 2. TRANSPOL LIDER sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą

Lp.

170

Data zawarcia umowy: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 18-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 50.000,00 zł
Podmiot umowy: Biuro Rzeczoznawcy Robert Łączyński
Przedmiot umowy:

Wyceny nieruchomości na terenie miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

169

Data zawarcia umowy: 16-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 16-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 22-07-2020
Wartość umowy brutto: 38.828,39 zł
Podmiot umowy: St.K. Sokołowscy s.c, Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Jana Kausa 1, 88-300 Mogilno
Przedmiot umowy:

Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania w 2 lokalach mieszkalnych przy ul. Św. Ducha 38 i ul. Marcinkowskiego 34 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

168

Data zawarcia umowy: 10-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 25-06-2020
Wartość umowy brutto: 360,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

prognoza oddziaływania na środowicko ul. Łubinowa

Uwagi:

Lp.

167

Data zawarcia umowy: 09-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-07-2020
Wartość umowy brutto: 4.305,00 zł
Podmiot umowy: Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Przedmiot umowy:

opracowanie części graficznej statutu Uzdrowiska Inowrocław

Uwagi:

Lp.

166

Data zawarcia umowy: 09-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 09-07-2020
Wartość umowy brutto: 1.107,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

dostosowanie strony internetowej www.rewitalizacja.inowroclaw.pl do wymogów dostępności cyfrowej

Uwagi:

Lp.

165

Data zawarcia umowy: 05-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 05-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 13-08-2020
Wartość umowy brutto: 129.105,87 zł
Podmiot umowy: Szymon Wielich Przedsiębiorstwo Budowlane MON-TEK, ul. Juliusza Trzcińskiego 22/8, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont elewacji ściany od strony podwórza budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu i elewacji budynku poczty przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

164

Data zawarcia umowy: 03-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 03-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 20-08-2020
Wartość umowy brutto: 250.673,69 zł
Podmiot umowy: PPHU MAG-BUD, Jakub Ziółkowski, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont elewacji z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej nr 6 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

163

Data zawarcia umowy: 03-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 03-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 01-07-2020
Wartość umowy brutto: 12.054,00 zł
Podmiot umowy: PPHU 'Mikołajczyk' 88-100 Inowrocław, ul. Lipowa 26
Przedmiot umowy:

Naprawa drenażu na terenie tężni solankowej w Parku Solankowym w Inowrocławiu

Uwagi: