Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 22)

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
rejestr zmian informacji

zm
Data: 2020-07-02 11:31:07
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-07-02 11:28:19
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-07-02 11:25:09
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-07-02 11:23:27
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-07-02 11:20:49
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-07-02 11:18:45
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-01-07 11:48:07
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2020-01-07 11:47:35
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-02-11 09:29:33
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-02-11 08:56:38
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-02-11 08:54:27
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-02-11 08:45:57
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-01-30 13:41:14
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-01-30 13:33:43
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2019-01-30 13:25:41
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2018-05-28 11:35:31
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2018-05-28 10:04:12
Autor: Kamila Baranowska
zm
Data: 2017-11-15 15:12:25
Autor: Dorota Bartoszak
zm
Data: 2017-11-15 15:11:02
Autor: Dorota Bartoszak
korekta redakcyjna
Data: 2015-09-04 13:02:44
Autor: Dorota Bartoszak
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 22)

powrót do informacji »