Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruszańskiej, Jacewskiej, Długiej i Świętego Ducha oraz prognozy
rejestr zmian informacji

Archiwizacja treści
Data: 2020-01-15 09:38:57
Autor: Renata Kubiak
Dodanie projektu mpzp (tekst i rysunek) wraz z prognozą
Data: 2019-09-23 09:23:55
Autor: Elżbieta Rasała
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »