Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Remont 5 przęseł tężni solankowej w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 630497-N-2017 z dnia 2017-12-11

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.83.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie: parkingu przy ul. Magazynowej, zagospodarowania terenu przed dworcem PKP oraz przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową w Inowrocławiu ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 199-410338 z dnia 17.10.2017 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.64.2017
wartość: przekracza 209 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie: - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1 - cena oferty (6 000 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 2) - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Józefa Kościelskiego w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 600882-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.65.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulic: Droga do Lotniska, Ikara, Dedala, Tadeusza Śliwaka, Andrzeja Rakoczego, Józefa Dankowskiego, Radosnej, Szczęśliwej i Szybowcowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 599541-N-2017 z dnia 2017-10-10

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.66.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Kolejowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 594808-N-2017 z dnia 2017-09-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.62.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Polnej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 594998-N-2017 z dnia 2017-09-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.63.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulic: Radosnej, Szczęśliwej oraz Szybowcowej w Inowrocławiu ogłoszenie nr 591465-N-2017 z dnia 2017-09-21

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.60.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulic: Droga do Lotniska, Ikara, Dedala, Tadeusza Śliwaka, Andrzeja Rakoczego, Józefa Dankowskiego w Inowrocławiu ogłoszenie nr 589093-N-2017 z dnia 2017-09-15

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.59.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty  

zamówienie na:

Wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.272.58.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Polnej w Inowrocławiu ogłoszenie nr 584124-N-2017 z dnia 2017-09-06

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.56.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Ogłoszenie nr 583614-N-2017 z dnia 2017-09-05 r. Przebudowa ul. Kolejowej w Inowrocławiu ogłoszenie nr 583614-N-2017 z dnia 2017-09-05

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.55.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w Inowrocławiu ogłoszenie nr 571688-N-2017 z dnia 2017-08-14

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.51.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. 

zamówienie na:

Remont parku linowego w Inowrocławiu ogłoszenie nr 567969-N-2017 z dnia 2017-08-10

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.49.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie transportu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Inowrocławia do szkół i przedszkoli ogłoszenie nr 565769-N-2017 z dnia 2017-08-08

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.47.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu ogłoszenie nr 559182-N-2017 z dnia 2017-07-27

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.45.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono dnia 11.08.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 551189-N-2017 z dnia 2017-07-14

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.39.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Utwardzenie nawierzchni pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych i miejsc postojowych w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 545953-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.36.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa drogi dojazdowej - przebudowa ul. 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 543532-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.35.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, w związku z art 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Inowrocławiu ogłoszenie nr 537541-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.33.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 367 W INOWROCŁAWIU Ogłoszenie nr 509520-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.29.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 31 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij