Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2018

Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz przebudowę ulicy Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław; ogłoszenie nr 641520-N-2018 z dnia 2018-10-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.83.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty z najniższą ceną (25 180 000,00 zł po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (17 800 000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. 

zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wałowej 30 w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 638772-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.77.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Budowa zatoki postojowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 631904-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.79.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez firmę INOHURT Sp. z o.o., za cenę 316.974,15 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (257.567,12 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa zatoki postojowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej w Inowrocławiu;Ogłoszenie nr 614739-N-2018 z dnia 2018-09-10 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.74.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez firmę INOHURT Sp. z o.o., za cenę 316.974,15 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (257.567,12 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa zatoki postojowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 606201-N-2018 z dnia 2018-08-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.69.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez firmę INOHURT Sp. z o.o. za cenę 307.894,83 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (257.567,12 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 596524-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.64.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,INODROG’’ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 970.715,89 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( 710.606,83 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Łubinowej i ul. Zielnej w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 596318-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.63.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez firmę INOHURT Sp. z o.o. za cenę 1.360.000,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1.018.000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 594364-N-2018 z dnia 2018-07-25 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.62.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulic: Dąbrówki, Os. Okrężek w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 592897-N-2018 z dnia 2018-07-23 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.61.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Łubinowej i ul. Zielnej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 585520-N-2018 z dnia 2018-07-09

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.58.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez firmę INOHURT Sp. z o.o. za cenę 1.410.000,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1.018.000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 576577-N-2018 z dnia 2018-06-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.53.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Kasztelańskiej 12, Poznańskiej 336 oraz ul. Dworcowej 31 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 570722-N-2018 z dnia 2018-06-11

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.52.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu oraz budowa kompleksu sportowego pomiędzy ul. Długą a ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 570097-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.51.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pk1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 11 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 565358-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.48.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Remont drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 47; ogłoszenie nr 564929-N-2018 z dnia 2018-05-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.42.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp z o.o. ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 273.136,63 zł. Postępowanie unieważniono, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 7.09.2018 r., o co wnioskował Zamawiający. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Dąbrówki w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 561234-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.44.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulic: Os. Okrężek, Poznańskiej i Warsztatowej w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 556160-N-2018 z dnia 11.05.2018 r

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.40.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 11 w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 555120-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.39.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 552223-N-2018 z dnia 2018-04-27

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.37.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez Inohurt sp. zo.o. za cenę 641 339,07 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (450 000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie przebudowy ulic w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 544062-N-2018 z dnia 2018-04-12

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.30.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena złożonych ofert (3) przewyższają kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonych ofert. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij