Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa alejek na skwerze ks. Adama Fabianowskiego w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 525253-N-2020 z dnia 2020-03-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.11.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Stan epidemii spowodowany koronawirusem (COVID-19) nakłada na Zamawiającego obowiązek zabezpieczenia znacznych środków budżetowych na ochronę mieszkańców, co wymaga zmian budżetowych i wstrzymania ww. inwestycji.  

zamówienie na:

Remont elewacji z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku przy ul. Orłowskiej 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 638267-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.61.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)