Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie remontu 14 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; Ogłoszenie nr 551270-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.34.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 i cz.3 zamówienia przez Wykonawcę : „PENA” Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 46-48, 60-167 Poznań, za cenę: cz. 1 (obejmuje lokale przy ul. Al. Okrężnej 9/5, ul. Dworcowej 53/2, ul. Pakoskiej 12/4, ul. Solankowej 62/1) – 69.887,38 zł, cz. 2 (obejmuje lokale przy ul. Chociszewskiego 27/1, ul. Młyńskiej 8/8, ul. Młyńskiej 8/13, ul. 6 Stycznia 8/3, ul. Toruńskiej 80/7) – 96.477,22 zł, cz.3 ( obejmuje lokale przy ul. Poznańskiej 2A/4b, ul. Poznańskiej 318/2, ul. Szymborskiej 94/4,ul. Mątewskiej 14/6, ul. Mątewskiej 25/7) – 79.429,96 zł  

zamówienie na:

Wykonanie remontu 7 klatek schodowych w budynkach komunalnych miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 551285-N-2018 z dnia 2018-04-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.35.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU MAGBUD Zakład Ogólnobudowlany Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław, za cenę: 113.483,67 zł.  

zamówienie na:

Prace termomodernizacyjne budynku, naprawa tarasu w ogrodzie przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu (cz.1); Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na grupie I i II, wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu (cz.2); ogłoszenie nr 545489-N-2018 z dnia 2018-04-17

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja' w Inowrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ż.M.271.1.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę na cz. 1 zamówienia złożoną przez INOHURT sp. z o.o. z siedziba w Inowrocławiu przy ul. Nowej 32, za cenę 306 885 zł brutto. Cz. 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 11 i ul. Solankowej 9 w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 549165-N-2018 z dnia 23.04.2018 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.32.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: cz. 2 – LABRET, Arkadiusz Okoński, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław za cenę: 130.846,03 zł. Uzasadnienie wyboru: W postepowaniu złożono jedną ofertę na cz.2 zamówienia (Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Solankowej 9 w Inowrocławiu). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na cz. 1 postępowania nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 551435-N-2018 z dnia 2018-04-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.36.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  14:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia 45.410,81 m2) - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „EKO“ Gruszczyński Edward za cenę: 81 739,44 zł; cz. 2 (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 36 085,76 m2) - Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o. za cenę: 87 137,64 zł; cz. 3 (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 2.087,25 m2) - Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Sarbinowski za cenę: 7 514,10 zł; cz. 4 (utrzymanie terenów zielonych na terenie nieruchomości określonych w załączniku nr 1d do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia ogółem ok.19.999.51 m2) - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „EKO“ Gruszczyński Edward za cenę: 35 999,16 zł; cz. 5 (utrzymanie terenów zielonych na terenie nieruchomości określonych w załączniku nr 1e do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia ogółem ok. 28.330,30 m2) - Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o. za cenę: 60 626,88 zł. Wykonawca (Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Sarbinowski), którego oferta została wybrana na cz. 3 ww. zamówienia, uchyla się od zawarcia umowy na jej wykonanie – złożył pisemne oświadczenie w dniu 21.05.2018 r. W związku z tym, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na część 3 zamówienia (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 2.087,25 m2) spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, złożoną przez: Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin, za cenę 12 199,92 zł brutto.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulic: Dąbrówki, Os. Okrężek, Poznańskiej, Warsztatowej oraz remont chodników przy ul. św. Mikołaja i ul. J. Chociszewskiego w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Na cz. 5 i 6 wybrano oferty przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteria: skrócenie terminu wykonania i gwarancja jakości. Cz.1 ( remont nawierzchni ul. Dąbrówki w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu; Cz. 2 ( remont ul. Oś. Okreżek w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty; Cz.3 ( remont nawierzchni ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty; Cz.4 ( remont nawierzchni ul. Warsztatowej w Inowrocławiu) - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Cz. 5 ( remont nawierzchni chodnika przy ul. Św. Mikołaja w Inowrocławiu) – wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp. z o.o., ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 33.210,00 zł. Złożono jedną ofertę, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cz. 6 (remont nawierzchni chodnika przy ul. J. Chociszewskiego IV etap w Inowrocławiu) – wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp. z o.o., ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 44.034,00 zł. Złożono jedną ofertę, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa części poddasza budynku administracji publicznej na cele biurowe przy ul. Roosevelta 33 w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.28.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę INOHURT Sp. z o. o, ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę 381.300,00 zł 

zamówienie na:

Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 544140-N-2018 z dnia 2018-04-12

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.29.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „HERO COLLECTION“ S.J. ul. Rydzyńska 10 61-436 Poznań, za cenę 339 198,24 zł.  

zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul. Stare Miasto, ul. Młyńskiej, ul. Plebanka, ul. Poprzecznej i ul. Przypadek w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 537039-N-2018 z dnia 2018-03-27

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.25.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców:: 1. BETPOL S.A – lider konsorcjum, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz 2. KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z.o.o. ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, za cenę 13 388 550,00 zł.  

zamówienie na:

Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu; ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28.03.2018 r. nr 2018/S 061-136114

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.24.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: GARDENIA Tomasz Hernacki 62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 14c, na wszystkie części zamówienia (4) za cenę ogółem 3 285 000,00 zł.; w tym: cz. 1.- 240 000,00 zł, cz. 2 – 1 625 000,00 zł, cz. 3 – 800 000,00 zł, cz. 4 – 620 000,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu 10 klatek schodowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 535227-N-2018 z dnia 2018-03-22

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.22.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Na cz. 2 wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów: skrócenie terminu wykonania i gwarancja jakości. Na cz. 1 postępowania złożono 2 oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. cz. 1 – ul. Błonie 10, Chociszewskiego 27, Kilińskiego 5, Narutowicza 16, Solankowej 53, Wałowej 14, Ziarniaka 9 – 120.000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny otrzymanej oferty.  

zamówienie na:

Budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazyMiejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu oraz budowazasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych (przy:dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu); ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 026-057635 z dnia 7.02.2018

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.11.2018
wartość: przekracza
termin składania ofert: 22 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez: Cz. 1 (budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu) - INOHURT Sp. z o.o. ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę: 151 290,00 zł brutto. Cz. 2 (budowa zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra, za cenę: 4 396 635,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie: przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej oraz zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu; ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5.01.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 005-008029 w dniu 9.01.2018 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.1.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 . Zaprojektowanie i wykonanie: przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej: występujących wspólnie: POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk (lider), oraz Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek 80-137 Gdańsk (partner), za cenę: 5 842 500,00 zł. Cz. 2 Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu - BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa za cenę: 4 956 965, 00.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Magazynowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 522783-N-2018 z dnia 2018-02-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.18.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Pracownia Projektowa ,,PROJBUD'', Jarosław Matuszak, ul. Ponańska 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 338.250,00 zł 

zamówienie na:

Wykonanie remontu 11 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 519687-N-2018 z dnia 2018-02-19

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.15.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: na część 1 zamówienia: PUH „OMEGA” Paweł Zieliński, Miechowice 3, 88-100 Inowrocław, za cenę: 76.553,01 zł, na część 2 zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 71.087,81 zł, na część 3 zamówienia: „PENA” Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 46-48, 60-167 Poznań, za cenę: 60.409,11 zł,  

zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 521572-N-2018 z dnia 2018-02-21 r

zamawiający: Miasto Inowroclaw
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.17.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złozoną przez wykonawcę INOHURT Sp. z o. o, ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę 66.500,00 zł 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej i Stanisława Staszica wraz z budową odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 517642-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.14.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano oferte złożoną przez wykonawcę :Pracownia Projektowa ,,PROJBUD'', Jarosław Matuszak, ul.Poznańska 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 143.664,00 zł 

zamówienie na:

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach gminnych i wewnętrznych; ogłoszenie nr 520929-N-2018 z dnia 2018-02-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.16.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: WIMED Sp. z o.o. , ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów , za cenę 203.841,11 zł. 

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz relokacja funkcjonujących parkomatów; ogłoszenie nr 515093-N-2018 z dnia 2018-02-07

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.13.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Hectronic Polska Sp. z o.o., ul. Bór 164, 42-200 Częstochowa, za cenę 156.898,80 zł. 

zamówienie na:

Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 514338-N-2018 z dnia 2018-02-05

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.12.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU Mikołajczyk, Mirosław Mikołajczyk, ul. Lipowa 26, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 (obsługa i konserwacja 12 fontann) – 81.792,00 zł, cz. 2 (obsługa i konserwacja fontanny na Rynku) - 51.000,00 zł, cz. 3 (obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej) – 18.312,00 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij