Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 593746-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.61.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: LOGON S.A., ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz, za cenę 140.280,27 zł.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 155-322832

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.50.2017
wartość: przekracza 209 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, za cenę: 6.681.029,30 zł - na część 1 zamówienia (1 (dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby: Miasta Inowrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, Biblioteki Miejskiej, MPK sp. z o.o., PGKiM sp. z o.o., IGKiM sp. z o.o., Towarzystwa Brata Alberta): 5.568.763,32 zł - na część 2 (dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.): 3.892.590,64 zł - na część 3 (dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej).  

zamówienie na:

Budowa drogi dojazdowej - przebudowa ul. 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 581098-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.54.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „SZEWBUD“ Ryszard Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 640.000,00 zł. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 574246-N-2017 z dnia 2017-08-21 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.53.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA sp. z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Cicha 15A, za cenę 392 315,57 zł.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie transportu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Inowrocławia ogłoszenie nr 574206-N-2017 z dnia 2017-08-18

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.52.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, za cenę 136 120,00 zł brutto (cena jednostkowa - 8,00 zł za 1 km). 

zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnej 9 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 565977-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.48.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Budownictwa Ogólnego Stanisław Janowczyk, ul. Wiejska 24, 88-153 Kruszwica, za cenę 83.500,47 zł. 

zamówienie na:

Remont ul. Ignacego Daszyńskiego, ul. Jana Kilińskiego i odcinka jezdni ul. Chemicznej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 560352-N-2017 z dnia 2017-07-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.46.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: na część 1 zamówienia (remont ul. Ignacego Daszyńskiego w Inowrocławiu): P.P.H.U. „SZEWBUD“, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę: 430.000,00 zł; na część 2 i 3 zamówienia (remont ul. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu i remont odcinka jezdni ul. Chemicznej w Inowrocławiu): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 2 – 247.230,34 zł; cz. 3 – 57.843,46 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Długiej i ul. Lipowej w Inowrocławiu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej, I etap - odcinek od ulicy Św. Ducha przez skrzyżowanie z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Bolesława Krzywoustego ogłoszenie nr 558482-N-2017 z dnia 2017-07-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.44.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę 3.449.306,93 zł, okres gwarancji 60 m-cy. 

zamówienie na:

Utwardzenie nawierzchni pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych i miejsc postojowych w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I w Inowrocławiu ogłoszenie nr 556506-N-2017 z dnia 2017-07-24

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.43.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DRAINPOL“ Sp. z o.o., Sławsk Wielki 88, 88-150 Kruszwica, za cenę 1.186.950,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy. 

zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 6 w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 552836-N-2017 z dnia 2017-07-18

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.42.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Budownictwa Ogólnego Stanisław Janowczyk, ul. Wiejska 24, 88-153 Kruszwica, za cenę 114.322,03zł. 

zamówienie na:

Wymiana instalacji wodociągowej do budynków komunalnych przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu nr nr: 357a, 357b, 359 oraz 365, 367a i 367 ogłoszenie nr 552202-N-2017 z dnia 2017-07-17

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.41.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH KALINSCY S.C., ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, za cenę 116.705,04 zł. 

zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 551658-N-2017 z dnia 2017-07-14

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.40.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „INSTAL“ Wykonawstwo i nadzór instalacji c.o. i kotłowni Leszek Wścisłek, ul. 700-lecia 34, 88-400 Żnin, za cenę 107.258,49 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 547999-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.38.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „SZEWBUD“, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 450.000,00 zł. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ulic Ogłoszenie nr 550299-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.37.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Studio Projektowo - Realizacyjne „DOMINO“ s.c. P. Dudziuk i K. Stolarski, ul. Rynek Staromiejski 10/5, 87-100 Toruń, za cenę 15.498,00 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu ogłoszenie nr 517662-N-2017 z dnia 25.05.2017 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.32.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INENERGIA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 1.585.562,64 zł. 

zamówienie na:

Budowa ulicy Jesionowej w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 516432-N-2017 z dnia 2017-05-24

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.30.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „SZEWBUD“, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 480.336,45 zł. 

zamówienie na:

Wymiana serwera w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz modernizacja serwerowego środowiska produkcyjnego; ogłoszenie nr 509953-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

zamawiający: Miasto Inowroclaw
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.31.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: RenSoft s.c. Renata Czecholińska, Robert Kortas, Krzysztof Kirejczyk, Jarosław Zawadzki, ul. Dworcowa 14, 86-300 Grudziądz, za cenę 211.977,00 zł.  

zamówienie na:

Remont dachu, instalacji odgromowej i wentylacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu przy ul. Zygmunta Kurka 16 Ogłoszenie nr 506601-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

zamawiający: Miasto Inowroclaw
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.28.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: REFIT Justyna Siedlecka, ul. Płocka 71b, 87-800 Włocławek, za cenę 193.561,73 zł. 

zamówienie na:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 318 W INOWROCŁAWIU; MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. DWORCOWEJ 31 W INOWROCŁAWIU ogłoszenie nr 75609 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.26.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: F.H.U.P. „ ARIS “ Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, za cenę: cz. 1 (budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 318 w Inowrocławiu) – 119.329,36 zł, cz. 2 (modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 31 w Inowrocławiu) – 67.760,87 zł. 

zamówienie na:

REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. POPRZECZNEJ 21 I 23 W INOWROCŁAWIU; ogłoszenie nr 77178 - 2017 z dnia 2017-04-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2017
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: na część 1 zamówienia (remont elewacji ściany frontowej i dachu budynku mieszkalnego przy ul. Poprzecznej 21 w Inowrocławiu): Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 54.798,79 zł; na część 2 (remont elewacji ściany frontowej i szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Poprzecznej 23 w Inowrocławiu): Zakład Budownictwa Ogólnego Stanisław Janowczyk, ul. Wiejska 24, 88-153 Kruszwica, za cenę: 62.571,69 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij