Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy miejsc postojowych, chodnika, ścieżki rowerowej oraz przebudowy ulicy w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 545053-N-2019 z dnia 2019-05-08

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.21.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1 i cz.2 zamówienia przez Wykonawcę: Studio Projektowo-Realizacyjne, ,,DOMINO‘‘ s. c, ul. Rynek Staromiejski 10/5, 87-100 Toruń , za cenę: cz. 1 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych, chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Ludwika Błażka w Inowrocławiu) - 19.065,00 zł. cz. 2 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Jana Brzechwy w Inowrocławiu) - 23.370,00 zł.  

zamówienie na:

Usługa fizycznej ochrony osób i mienia Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: postępowanie w trybie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZZP.271.1.20.2019
wartość: nie przekracza 750 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: P.H.U. „ADSUM“ Agencja Ochrony Julita Kowalska ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, za cenę 327.448,80 zł (miesięcznie 13.643,70 zł). 

zamówienie na:

Wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 542654-N-2019 z dnia 2019-04-29

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.19.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Techniczno Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o. o, Rynek 48,56-400 Oleśnica, za cenę: cz. 1 (wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia 66 051,57 m2)- 221.933,27 zł cz. 2 (wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ, pow. Na dzień ogłoszenia zamówienia 64 282,48 m2 oraz sprzątanie wewnątrz budynku przy ul. Okrężnej 79 – 133,58 m2)- 293.690,54 zł cz.3 (wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia 2068,48 m2)- 32.268,29 zł.  

zamówienie na:

Budowa alejki z dojściami i oświetleniem na skwerze Andrzeja Szwajkerta oraz budowa dwóch odcinków chodników pomiędzy ul. Gen. Wł. Sikorskiego i al. M. Kopernika w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 534889-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.18.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną (na cz.1 i cz.2 zamówienia) wspólnie przez Wykonawców: 1) INOHURT Spółka z o.o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław - lider konsorcjum 2) Szubarga Building Group Sp. z o. o, ul. Łokietka nr 55F/2 , 81-736 Sopot- partner konsorcjum, za cenę: cz.1 – ( budowa alejki z dojściami i oświetleniem na skwerze Andrzeja Szwajkerta w Inowrocławiu) - 127.612,09 zł, cz.2 ( budowa dwóch odcinków chodników pomiędzy ul. Gen. Wł. Sikorskiego i al. M. Kopernika w Inowrocławiu) - 51.128,30 zł.  

zamówienie na:

Remont ul. Transportowca w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 526195-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.17.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 1 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o, ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę 350.227,05 zł. 

zamówienie na:

Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 525407-N-2019 z dnia 2019-03-14

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.16.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę ECOROAD Sp. z o. o, Sp. k, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, za cenę 124.696,65 zł.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentu pn.: "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław”; ogłoszenie nr 520475-N-2019 z dnia 2019-03-01

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.15.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Arcadis sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 142B, za cenę 116 850,00 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Tulipanowej oraz dokończenie przebudowy ul. Juliusza Trzcińskiego w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 517728-N-2019 z dnia 2019-02-25

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.12.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców: 1) INOHURT Spółka z o.o. lider konsorcjum ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, 2) Szubarga Building Group sp. z o.o. Sopot ul. Łokietka nr 55F/2 - partner konsorcjum, za cenę: 982.071,72 zł.  

zamówienie na:

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 519419-N-2019 z dnia 2019-02-27

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.14.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel, ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź, za cenę 222 565,03 zł. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych: - remontu odcinka ul. Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej, - budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Metalowców i w al. Okrężnej; ogłoszenie nr 518556-N-2019 z dnia 2019-02-26 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.13.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców, tj.: na cz. 1 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ulicy Budowlanej wraz z budową ścieżki rowerowej) RM_PLAN Robert Milkiewicz, ul. Młyńska 105 J lok 2, 62-052 Komorniki, za cenę 17.220,00 zł. na cz. 2 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowo-pieszego w ul. Metalowców i al. Okrężnej w Inowrocławiu) Studio Projektowo-Realizacyjne ,,DOMINO‘‘ s.c., ul. Rynek Staromiejski 10/5, 87-100 Toruń, za cenę 23.370,00 zł  

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na grupie I przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu

zamawiający: Żłobek Miejski MAJA
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: Ż.M.271.2.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ARTBIKE Grzegorz Kochmański, Balczewo 28 88-110 Inowrocław 2, za cenę: 115.346,61 zł.  

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na grupie III i dokończenie zadania na grupie II; wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu

zamawiający: Żłobek Miejski MAJA
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: Ż.M.271.1.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ARTBIKE Grzegorz Kochmański, Balczewo 28 88-110 Inowrocław 2, za cenę: 121.990,05 zł. 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA INOWROCŁAW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY; ogłoszenie nr 510786-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.9.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: cz. 1 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Łódź za cenę 490 245,34 zł; cz. 2 - Balcia Insurance SE Spółka Europejska Warszawa za cenę 51 078,00 zł; cz. 3 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA Warszawa za cenę 7 500,00 zł. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu 20 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 509809-N-2019 z dnia 2019-02-01

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.7.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2, cz.3 i cz.4 zamówienia przez Wykonawcę : „PENA” Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 46-48, 60-167 Poznań, za cenę: cz. 1 – ( obejmuje lokale przy ul.: Oś. Okrężek 1/6, Oś. Okrężek 4-6/4, Oś Okrężek 4-6/12, Toruńskiej 15/5a, Toruńskiej 84/6) – 107.239,87 zł, cz. 2 - (obejmuje lokale przy ul.: Hoyera 16/5a, Solankowej 10/16, Wałowej 7/9, Wałowej 14/4, Wałowej 16/7) – 76.276,26 zł cz. 3 – (obejmuje lokale przy ul. : Dworcowej 80/9, Pakoskiej 53/4, Cegielnej 11/4, Cegielnej 23/5, Św. Ducha 31//4a ) – 88.323,18 zł cz. 4 –(obejmuje lokale przy ul. : Mątewskiej 11/1, Poznańskiej 34/3, Poznańskiej 352/7, Poznańskiej 352/12, Narutowicza 18/4) - 102.466,93 zł  

zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 509817-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.8.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PUH OMEGA Paweł Zieliński, Miechowice 3, 88-101 Inowrocław, za cenę netto 199.154,00 zł. 

zamówienie na:

Dostawa sadzonek kwiatów na potrzeby Miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 508181-N-2019 z dnia 2019-01-30

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.6.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: na część 1 zamówienia (obsada wiosenna): Zakład Ogrodniczy Royal Plant s.c. Tomasz Pągowski, Andrzej Pągowski, Anna Pągowska ul. Sieradzka 87, 98-300 Wieluń, za cenę 40.000,00 zł; na część 2 zamówienia(obsada letnia): Ogrodnictwo Beata Rydlewska, Szadłowice 32, 88-140 Gniewkowo, za cenę 91.907,00 zł.  

zamówienie na:

Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 507766-N-2019 z dnia 2019-01-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.5.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU Mikołajczyk, Mirosław Mikołajczyk, ul. Lipowa 26, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 (obsługa i konserwacja 12 fontann) – 96.000,00 zł, cz. 2 (obsługa i konserwacja fontanny na Rynku) - 57.600,00 zł, cz. 3 (obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej) – 21.672,00 zł.  

zamówienie na:

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz przebudowę ulicy Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław; ogłoszenie nr 503472-N-2019 z dnia 2019-01-14

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.2.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej w dniu 13.02.2019 r. wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław partner konsorcjum TRANSPOL LIDER Sp. z o. o. sp. k. Łojewo 70 88-101 Inowrocław partner konsorcjum BETPOL S.A ul. Inwalidów 49 85-749 Bydgoszcz za cenę 22 780 000,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 504863-N-2019 z dnia 2019-01-18

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.4.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców: 1) INOHURT Spółka z o.o. lider konsorcjum ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, e-mail: przetargi@inohurt.pl 2) Szubarga Building Group sp. z o.o. Sopot ul. Łokietka nr 55F/2 - partner konsorcjum, za cenę: 152 000,00 zł netto.  

zamówienie na:

Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych; ogłoszenie nr 501376-N-2019 z dnia 2019-01-07

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.1.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „ LABRET“ Arkadiusz Okoński, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław, za cenę netto 347.527,00 zł, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich - 55%, wskaźnik narzutu zysku – 10 %, wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów - 10%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij