Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Budowa zatok postojowych i chodnika w ul. Bocznej i w ul. Przy Stawku w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 605890-N-2018 z dnia 2018-08-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.68.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o. o, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 243.816,75 zł. 

zamówienie na:

Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa zjazdu publicznego w km 0+361 drogi powiatowej nr 3414C w rejonie ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 603560-N-2018 z dnia 2018-08-10

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.67.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 249 814,35 zł.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie transportu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 599466-N-2018 z dnia 2018-08-06

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.66.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: wWbrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Euro-Travel Klaudia Pomogier Kleparz 5 62-300 Września, za cenę 255 966,48 zł brutto (5,32 zł brutto za 1 km). 

zamówienie na:

Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Kasztelańskiej 12, Poznańskiej 336 oraz Dworcowej 31 w Inowrocławiu ,Ogłoszenie nr 585633-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.59.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Na cz. 1 wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteria: skrócenie terminu wykonania i gwarancja jakości. Cz.1 (remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kasztelańskiej 12 w Inowrocławiu) - wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 120.654,81 zł. Cz. 2 (remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu ) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Cz.3 (remont elewacji ściany frontowej i szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 31 w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Dostawa drzew i krzewów ozdobnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.56.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno, za cenę - 92.174,22 zł  

zamówienie na:

Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.05.2018 r. nr 2018/S 099-227199

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.46.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) - BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 Pilchowice, za cenę 2 453 950,28 zł; cz. 2 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej) - R&G PLUS Sp. z.o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę 699 381,69 zł.  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 559800-N-2018 z dnia 2018-05-17

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.43.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę: 590.000,00 zł.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i w ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 567031-N-2018 z dnia 2018-06-04

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.50.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław, za cenę 980.718,77 zł. 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia: ul. Bogdana Snarskiego, ul. Wrzosowej, ul. Wierzbowej, ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej - II etap oraz terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika 4 i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 15 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 566335-N-2018 z dnia 2018-05-30

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.49.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 , cz.3, cz.4 i cz.5 zamówienia przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 – (budowa oświetlenia ul. Bogdana Snarskiego) – 23.739,00 zł; cz. 2 – (budowa oświetlenia ul. Wrzosowej) – 18.204,00 zł; cz. 3 – (budowa oświetlenia ul. Wierzbowej) – 30.750,00 zł; cz. 4 – (budowa oświetlenia ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej) – 22.140,00 zł; cz. 5 – (budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika 4 i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 15) – 33.825,00 zł.  

zamówienie na:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 15 800 000 zł; ogłoszenie nr 557424-N-2018 z dnia 2018-05-15

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.41.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 19 b, 85-171 Bydgoszcz, za cenę: 89.544,67 zł  

zamówienie na:

Miasto Inowrocław: Remont dachu, wymiana stolarki okiennej oraz malowanie elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 92-94 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 564502-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.45.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U ,,MAGBUD’’, Zakład Ogólnobudowlany , Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21,88-100 Inowrocław, za cenę: 194.998,28 zł. 

zamówienie na:

Remont drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 47; ogłoszenie nr 564929-N-2018 z dnia 2018-05-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.42.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp z o.o. ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 273.136,63 zł. 

zamówienie na:

Budowa zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków autobusowych; ogłoszenie nr 564446-N-2018 z dnia 2018-05-25

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: ZZP.271.1.47.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: W.P.P.H.U i T ,,ELEKTROM’’ Roman Omyła, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo, za cenę 202.704,00 zł. 

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na grupie I i II, wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 558553-N-2018 z dnia 2018-05-16

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja' w Inowrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ż.M.271.2.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „Przyjazna Energia” Tomasz Pyzdrowski ul. Zofiówka 1 88-100 Inowrocław, za cenę: 171.800,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie przebudowy ulic w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 554446-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.38.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców, tj.: na cz. 1 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Cichej od skrzyżowania z ul. Poznańską do skrzyżowania z ul. Staropoznańską ) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 14.938,35 zł. na cz. 2 zamówienia ( wykonanie koncepcji dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych z ul. Pileckiego) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 4.999,95 zł na cz. 3 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Transportowca od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Spółdzielców) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 17.499,21 zł. na cz. 4 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kownackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzechwy do ul. Miechowickiej) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 8.511,60 zł.  

zamówienie na:

Remont elewacji budynku przy ul. Okrężnej 79 w Inowrocławiu; Ogłoszenie nr 552789-N-2018 z dnia 2018-04-30

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.31.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 223.592,67 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu 14 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; Ogłoszenie nr 551270-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.34.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 i cz.3 zamówienia przez Wykonawcę : „PENA” Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 46-48, 60-167 Poznań, za cenę: cz. 1 (obejmuje lokale przy ul. Al. Okrężnej 9/5, ul. Dworcowej 53/2, ul. Pakoskiej 12/4, ul. Solankowej 62/1) – 69.887,38 zł, cz. 2 (obejmuje lokale przy ul. Chociszewskiego 27/1, ul. Młyńskiej 8/8, ul. Młyńskiej 8/13, ul. 6 Stycznia 8/3, ul. Toruńskiej 80/7) – 96.477,22 zł, cz.3 ( obejmuje lokale przy ul. Poznańskiej 2A/4b, ul. Poznańskiej 318/2, ul. Szymborskiej 94/4,ul. Mątewskiej 14/6, ul. Mątewskiej 25/7) – 79.429,96 zł  

zamówienie na:

Wykonanie remontu 7 klatek schodowych w budynkach komunalnych miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 551285-N-2018 z dnia 2018-04-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.35.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU MAGBUD Zakład Ogólnobudowlany Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław, za cenę: 113.483,67 zł.  

zamówienie na:

Prace termomodernizacyjne budynku, naprawa tarasu w ogrodzie przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu (cz.1); Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na grupie I i II, wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu (cz.2); ogłoszenie nr 545489-N-2018 z dnia 2018-04-17

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja' w Inowrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ż.M.271.1.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę na cz. 1 zamówienia złożoną przez INOHURT sp. z o.o. z siedziba w Inowrocławiu przy ul. Nowej 32, za cenę 306 885 zł brutto. Cz. 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 11 i ul. Solankowej 9 w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 549165-N-2018 z dnia 23.04.2018 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.32.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: cz. 2 – LABRET, Arkadiusz Okoński, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław za cenę: 130.846,03 zł. Uzasadnienie wyboru: W postepowaniu złożono jedną ofertę na cz.2 zamówienia (Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Solankowej 9 w Inowrocławiu). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na cz. 1 postępowania nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij