Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 559800-N-2018 z dnia 2018-05-17

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.43.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę: 590.000,00 zł.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i w ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 567031-N-2018 z dnia 2018-06-04

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.50.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław, za cenę 980.718,77 zł. 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia: ul. Bogdana Snarskiego, ul. Wrzosowej, ul. Wierzbowej, ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej - II etap oraz terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika 4 i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 15 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 566335-N-2018 z dnia 2018-05-30

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.49.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 , cz.3, cz.4 i cz.5 zamówienia przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 – (budowa oświetlenia ul. Bogdana Snarskiego) – 23.739,00 zł; cz. 2 – (budowa oświetlenia ul. Wrzosowej) – 18.204,00 zł; cz. 3 – (budowa oświetlenia ul. Wierzbowej) – 30.750,00 zł; cz. 4 – (budowa oświetlenia ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej) – 22.140,00 zł; cz. 5 – (budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika 4 i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 15) – 33.825,00 zł.  

zamówienie na:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 15 800 000 zł; ogłoszenie nr 557424-N-2018 z dnia 2018-05-15

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.41.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 19 b, 85-171 Bydgoszcz, za cenę: 89.544,67 zł  

zamówienie na:

Miasto Inowrocław: Remont dachu, wymiana stolarki okiennej oraz malowanie elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 92-94 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 564502-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.45.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U ,,MAGBUD’’, Zakład Ogólnobudowlany , Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21,88-100 Inowrocław, za cenę: 194.998,28 zł. 

zamówienie na:

Remont drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 47; ogłoszenie nr 564929-N-2018 z dnia 2018-05-28

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.42.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp z o.o. ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 273.136,63 zł. 

zamówienie na:

Budowa zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków autobusowych; ogłoszenie nr 564446-N-2018 z dnia 2018-05-25

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: ZZP.271.1.47.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: W.P.P.H.U i T ,,ELEKTROM’’ Roman Omyła, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo, za cenę 202.704,00 zł. 

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na grupie I i II, wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 558553-N-2018 z dnia 2018-05-16

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja' w Inowrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ż.M.271.2.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „Przyjazna Energia” Tomasz Pyzdrowski ul. Zofiówka 1 88-100 Inowrocław, za cenę: 171.800,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej w zakresie przebudowy ulic w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 554446-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.38.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców, tj.: na cz. 1 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Cichej od skrzyżowania z ul. Poznańską do skrzyżowania z ul. Staropoznańską ) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 14.938,35 zł. na cz. 2 zamówienia ( wykonanie koncepcji dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych z ul. Pileckiego) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 4.999,95 zł na cz. 3 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Transportowca od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Spółdzielców) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 17.499,21 zł. na cz. 4 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kownackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzechwy do ul. Miechowickiej) Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, za cenę 8.511,60 zł.  

zamówienie na:

Remont elewacji budynku przy ul. Okrężnej 79 w Inowrocławiu; Ogłoszenie nr 552789-N-2018 z dnia 2018-04-30

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.31.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 223.592,67 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu 14 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; Ogłoszenie nr 551270-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.34.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 i cz.3 zamówienia przez Wykonawcę : „PENA” Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 46-48, 60-167 Poznań, za cenę: cz. 1 (obejmuje lokale przy ul. Al. Okrężnej 9/5, ul. Dworcowej 53/2, ul. Pakoskiej 12/4, ul. Solankowej 62/1) – 69.887,38 zł, cz. 2 (obejmuje lokale przy ul. Chociszewskiego 27/1, ul. Młyńskiej 8/8, ul. Młyńskiej 8/13, ul. 6 Stycznia 8/3, ul. Toruńskiej 80/7) – 96.477,22 zł, cz.3 ( obejmuje lokale przy ul. Poznańskiej 2A/4b, ul. Poznańskiej 318/2, ul. Szymborskiej 94/4,ul. Mątewskiej 14/6, ul. Mątewskiej 25/7) – 79.429,96 zł  

zamówienie na:

Wykonanie remontu 7 klatek schodowych w budynkach komunalnych miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 551285-N-2018 z dnia 2018-04-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.35.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU MAGBUD Zakład Ogólnobudowlany Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław, za cenę: 113.483,67 zł.  

zamówienie na:

Prace termomodernizacyjne budynku, naprawa tarasu w ogrodzie przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu (cz.1); Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi na grupie I i II, wymiana stolarki okiennej przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu (cz.2); ogłoszenie nr 545489-N-2018 z dnia 2018-04-17

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja' w Inowrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ż.M.271.1.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę na cz. 1 zamówienia złożoną przez INOHURT sp. z o.o. z siedziba w Inowrocławiu przy ul. Nowej 32, za cenę 306 885 zł brutto. Cz. 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 11 i ul. Solankowej 9 w Inowrocławiu Ogłoszenie nr 549165-N-2018 z dnia 23.04.2018 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.32.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: cz. 2 – LABRET, Arkadiusz Okoński, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław za cenę: 130.846,03 zł. Uzasadnienie wyboru: W postepowaniu złożono jedną ofertę na cz.2 zamówienia (Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Solankowej 9 w Inowrocławiu). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na cz. 1 postępowania nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 551435-N-2018 z dnia 2018-04-26

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.36.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  14:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia 45.410,81 m2) - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „EKO“ Gruszczyński Edward za cenę: 81 739,44 zł; cz. 2 (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 36 085,76 m2) - Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o. za cenę: 87 137,64 zł; cz. 3 (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 2.087,25 m2) - Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Sarbinowski za cenę: 7 514,10 zł; cz. 4 (utrzymanie terenów zielonych na terenie nieruchomości określonych w załączniku nr 1d do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia ogółem ok.19.999.51 m2) - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „EKO“ Gruszczyński Edward za cenę: 35 999,16 zł; cz. 5 (utrzymanie terenów zielonych na terenie nieruchomości określonych w załączniku nr 1e do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia ogółem ok. 28.330,30 m2) - Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o. za cenę: 60 626,88 zł. Wykonawca (Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Sarbinowski), którego oferta została wybrana na cz. 3 ww. zamówienia, uchyla się od zawarcia umowy na jej wykonanie – złożył pisemne oświadczenie w dniu 21.05.2018 r. W związku z tym, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na część 3 zamówienia (sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 2.087,25 m2) spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, złożoną przez: Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin, za cenę 12 199,92 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wiat autobusowych, toalet publicznych, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych; dostawa i zainstalowanie w autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej oraz wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST); ogłoszenie opublikowane w DUUE 14.03.2018 2018/S 051-114034

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.21.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez: cz. 2 (dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę: 615 123,00 zł brutto; cz. 3 (dostawa i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - Mera Systemy Sp. z o.o. ul. M. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, za cenę: 728 160,00 zł brutto. Unieważniono postępowania na cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) i cz. 4 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej) zamówienia na podstawie: - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1) - nie złożono żadnej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 4) - cena oferty złożonej na cz. 4 przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 467 400,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Informacja o unieważnieniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom w dniu 17.05.2018 r.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulic: Dąbrówki, Os. Okrężek, Poznańskiej, Warsztatowej oraz remont chodników przy ul. św. Mikołaja i ul. J. Chociszewskiego w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Na cz. 5 i 6 wybrano oferty przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteria: skrócenie terminu wykonania i gwarancja jakości. Cz.1 ( remont nawierzchni ul. Dąbrówki w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu; Cz. 2 ( remont ul. Oś. Okreżek w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty; Cz.3 ( remont nawierzchni ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty; Cz.4 ( remont nawierzchni ul. Warsztatowej w Inowrocławiu) - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Cz. 5 ( remont nawierzchni chodnika przy ul. Św. Mikołaja w Inowrocławiu) – wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp. z o.o., ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 33.210,00 zł. Złożono jedną ofertę, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cz. 6 (remont nawierzchni chodnika przy ul. J. Chociszewskiego IV etap w Inowrocławiu) – wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED – HAL OGRODY Sp. z o.o., ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo, za cenę: 44.034,00 zł. Złożono jedną ofertę, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta wymagania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa części poddasza budynku administracji publicznej na cele biurowe przy ul. Roosevelta 33 w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.28.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę INOHURT Sp. z o. o, ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę 381.300,00 zł 

zamówienie na:

Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 544140-N-2018 z dnia 2018-04-12

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.29.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „HERO COLLECTION“ S.J. ul. Rydzyńska 10 61-436 Poznań, za cenę 339 198,24 zł.  

zamówienie na:

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul. Stare Miasto, ul. Młyńskiej, ul. Plebanka, ul. Poprzecznej i ul. Przypadek w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 537039-N-2018 z dnia 2018-03-27

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.25.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców:: 1. BETPOL S.A – lider konsorcjum, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz 2. KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z.o.o. ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, za cenę 13 388 550,00 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij