Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie usługi utrzymania oświetlenia świątecznego w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 643449-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.85.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: „INOHURT“ Sp. z o.o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław za cenę 103 000,00 zł. 

zamówienie na:

Remont drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 47, ogłoszenie nr 634855-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.82.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Drogowa „ANDAR“ s.c. A.D. Białobrzyccy, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, za cenę: 256.848,93 zł. 

zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 634037-N-2018 z dnia 2018-10-09

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.81.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ECOROAD Sp. z o.o. sp. k., Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, za cenę 181.796,13 zł.  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, Ogłoszenie nr 619092-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.76.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 i cz.3 zamówienia przez Wykonawcę : P.P.H. „MAGNAT“ Maciej Drożdżyński, Rojewice 33, 88-111 Rojewo, za cenę: cz. 1– ( wymiana 67 szt. okien w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia ) – 79.013,34 zł, cz. 2 – ( wymiana 74 szt. okien w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia ) – 84.957,12 zł, cz. 3 – ( wymiana 82 szt. okien w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia ) – 92.950,74 zł  

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Ronda Solidarności w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 617500-N-2018 z dnia 2018-09-14

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.75.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 202 950,00 zł.  

zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 614642-N-2018 z dnia 2018-09-10 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.73.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU MAGBUD Zakład Ogólnobudowlany Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław, za cenę 164.895,81 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Łubinowej i ul. Zielnej w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 612047-N-2018 z dnia 2018-09-03 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.72.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 1.261.398,47 zł. 

zamówienie na:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 609493-N-2018 z dnia 2018-08-28 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.70.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę 970.715,89 zł. 

zamówienie na:

Budowa zatok postojowych i chodnika w ul. Bocznej i w ul. Przy Stawku w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 605890-N-2018 z dnia 2018-08-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.68.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o. o, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 243.816,75 zł. 

zamówienie na:

Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa zjazdu publicznego w km 0+361 drogi powiatowej nr 3414C w rejonie ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 603560-N-2018 z dnia 2018-08-10

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.67.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę 249 814,35 zł.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie transportu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 599466-N-2018 z dnia 2018-08-06

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.66.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: wWbrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Euro-Travel Klaudia Pomogier Kleparz 5 62-300 Września, za cenę 255 966,48 zł brutto (5,32 zł brutto za 1 km). 

zamówienie na:

Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Kasztelańskiej 12, Poznańskiej 336 oraz Dworcowej 31 w Inowrocławiu ,Ogłoszenie nr 585633-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.59.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Na cz. 1 wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteria: skrócenie terminu wykonania i gwarancja jakości. Cz.1 (remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kasztelańskiej 12 w Inowrocławiu) - wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki, ul. Łokietka 15/29, 88-100 Inowrocław, za cenę: 120.654,81 zł. Cz. 2 (remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu ) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Cz.3 (remont elewacji ściany frontowej i szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 31 w Inowrocławiu) - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Dostawa drzew i krzewów ozdobnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.56.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno, za cenę - 92.174,22 zł  

zamówienie na:

Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.05.2018 r. nr 2018/S 099-227199

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.46.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) - BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 Pilchowice, za cenę 2 453 950,28 zł; cz. 2 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej) - R&G PLUS Sp. z.o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę 699 381,69 zł.  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 559800-N-2018 z dnia 2018-05-17

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.43.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę: 590.000,00 zł.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i w ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 567031-N-2018 z dnia 2018-06-04

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.50.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław, za cenę 980.718,77 zł. 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia: ul. Bogdana Snarskiego, ul. Wrzosowej, ul. Wierzbowej, ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej - II etap oraz terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika 4 i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 15 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 566335-N-2018 z dnia 2018-05-30

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.49.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2 , cz.3, cz.4 i cz.5 zamówienia przez Wykonawcę: INOHURT Sp. z o.o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 – (budowa oświetlenia ul. Bogdana Snarskiego) – 23.739,00 zł; cz. 2 – (budowa oświetlenia ul. Wrzosowej) – 18.204,00 zł; cz. 3 – (budowa oświetlenia ul. Wierzbowej) – 30.750,00 zł; cz. 4 – (budowa oświetlenia ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej) – 22.140,00 zł; cz. 5 – (budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika 4 i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 15) – 33.825,00 zł.  

zamówienie na:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 15 800 000 zł; ogłoszenie nr 557424-N-2018 z dnia 2018-05-15

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.41.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 19 b, 85-171 Bydgoszcz, za cenę: 89.544,67 zł  

zamówienie na:

Miasto Inowrocław: Remont dachu, wymiana stolarki okiennej oraz malowanie elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 92-94 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 564502-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.45.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U ,,MAGBUD’’, Zakład Ogólnobudowlany , Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21,88-100 Inowrocław, za cenę: 194.998,28 zł. 

zamówienie na:

Budowa zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków autobusowych; ogłoszenie nr 564446-N-2018 z dnia 2018-05-25

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: ZZP.271.1.47.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: W.P.P.H.U i T ,,ELEKTROM’’ Roman Omyła, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo, za cenę 202.704,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij