Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Remont elewacji ściany od strony podwórza budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu i elewacji budynku poczty przy ul. Poznańskiej 336 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 536002-N-2020 z dnia 2020-05-04 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.16.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane ,,MON-TEK’’, ul. Trzcińskiego 22/8, 88-100 Inowrocław za cenę: 129.105,87 zł.  

zamówienie na:

Remont elewacji z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej nr 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 534489-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.13.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU MAG-BUD Jakub Ziółkowski, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław za cenę: 250.673,69 zł.  

zamówienie na:

Przebudowa pomieszczeń piętra na utworzenie nowych miejsc w budynku przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 530678-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja'
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ŻM.271.1.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wielobranżowa Firma „AWPO” s.c. P. Lewandowski A.Wudziński; ul. Marulewska 43, 88-100 Inowrocław, za cenę: 63.158,59 zł  

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych w budynkach żłobka przy ul. Krzymińskiego 18 i ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 531327-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja'
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ŻM.271.2.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: cz.1 INELBUD Sp. z o.o. Sp.k; ul. Szosa Bydgoska 30, 88-181 Jaksice, za cenę: 122.360,59 zł Na cz.2 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Żłobek Miejski „Maja” może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 137.000,00 zł), a nie można zwiększyć kwoty do ceny otrzymanej oferty.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 518865-N-2020 z dnia 2020-03-02 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.9.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: 1) na cz. 1, 3, 4 i 5 zamówienia: Studio Projektowo-Realizacyjne DOMINO s.c D.Dudziuk, K. Stolarski ul. Rynek Staromiejski 10/5 87-100 Toruń, za cenę: cz.1 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bocznej – 31 365,00 zł; cz. 3 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Ewy Szelburg-Zarębiny oraz przebudowy ul. Stefana Knasta – 37 515,00 zł; cz. 4 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznikowej – 15 375,00 zł; cz. 5 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lnianej – 14 760,00 zł; 2) na cz. 2 zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i miejsc postojowych w ul. Armii Krajowej - Pracownia Projektowa ,,PROJBUD‘‘, Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 36 162,00 zł.  

zamówienie na:

Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 519361-N-2020 z dnia 2020-03-04

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.10.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę ECOROAD Sp. z o. o, Sp. k, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, za cenę 158 400,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 510994-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.8.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PUH OMEGA Paweł Zieliński, Miechowice 3, 88-101 Inowrocław, za cenę netto 266 507,00 zł. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu 20 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 505533-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP. 271.1.7.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1, cz.2, cz.3 i cz.4 zamówienia przez Wykonawcę : „PENA” Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 46-48, 60-167 Poznań, za cenę: cz. 1 – (obejmuje lokale przy ul.: Błonie 24/1, Kasprowicza 10/2, Młyńska 8/4, Młyńska 8/6, Poprzeczna 23/4) – 105.426,60 zł, cz. 2 – ( obejmuje lokale przy ul.: Mątewskiej 70-72/2, Poznańskiej 367A/3A, M. C.Skłodowskiej 12-14/3, M.C. Skłodowskiej 12-14/4, Stare Miasto 38/2) – 114.684,62 zł, cz. 3 – ( obejmuje lokale przy ul. : Kilińskiego 6/15, Kr. Jadwigi 18/2, Kr. Jadwigi 44/5a, Marcinkowskiego 14/3, Solankowej 9/6, Toruńskiej 8/2) – 101.585,71 zł cz.4 – ( obejmuje lokale przy ul. : Toruńskiej 11/23 A, Toruńskiej 14/9, Toruńskiej 16/2a, Toruńskiej 97/4) – 125.222,65 zł  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”; ogłoszenie nr 505308-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.6.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk ul. Spółdzielcza nr 33, 09-407 Płock, za cenę 268 999,71 zl. 

zamówienie na:

Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 504195-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP. 271.1.4.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU Mikołajczyk, Mirosław Mikołajczyk, ul. Lipowa 26, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 (obsługa i konserwacja 12 fontann) – 105.000,00 zł, cz. 2 (obsługa i konserwacja fontanny na Rynku) - 69.000,00 zł, cz. 3 (obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej) – 26.400,00 zł.  

zamówienie na:

Dostawa sadzonek kwiatów na potrzeby Miasta Inowrocławia, Ogłoszenie nr 504173-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.3.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: na część 1 zamówienia (obsada wiosenna): Zakład Ogrodniczy Royal Plant s.c. Tomasz Pągowski, Andrzej Pągowski, Anna Pągowska ul. Sieradzka 87, 98-300 Wieluń, za cenę 40.000,00 zł; na część 2 zamówienia(obsada letnia): Ogrodnictwo Beata Rydlewska, Szadłowice 32, 88-140 Gniewkowo, za cenę 110.417,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 504450-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.5.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot , za cenę 166 472,00 zł. 

zamówienie na:

Szkolenie dla nauczycieli na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”; ogłoszenie nr 501179-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.2.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (przeprowadzenie szkoleń z zakresu TIK) - NETBI Dariusz Krzyszkowski Sułków 326, 32-020 Wieliczka, za cenę 14 630,00 zł; cz. 2 (przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń) – Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka 25-356 Kielce, ul. Chopina 11/15, za cenę 30 000,00 zł; cz. 3 (przeprowadzenie szkoleń z zakresu metod pracy z uczniem niepełnosprawnym) – Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak 87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 16/2 za cenę 6 900,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 500274-N-2020 z dnia 2020-01-03

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.1.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 13 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. KRISMECH Krystian Obiała, ul. Włocławska 19 Grodztwo, 88-153 Kruszwica za cenę: cz. 1 (wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia 64 235,56 m2 ) - 384.128,65 zł cz. 2 (wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 63 581,48 m2 oraz sprzątanie wewnątrz budynku przy ul. Okrężnej 79 – 133,58 m2 oraz ul. Dworcowej 31 – 235 m2 ) - 399.121,06 zł cz.3 (wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ, pow. na dzień ogłoszenia zamówienia – 2 068,48 m2 ) - 19.981,52 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 637589-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.59.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ INODROG“ sp. z o.o , ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę: 500.344,28 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)