Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 23 000 000,00 zł; ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 083-196719 z dnia 28.04.2020 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.14.2020
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Remont elewacji ścian od strony podwórza budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kilińskiego 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541706-N-2020 z dnia 2020-05-19

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.18.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 17.400.000,00 zł; ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.04.2020 r. pod nr 2020/S 084-199054

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.15.2020
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony: Remont elewacji ściany frontowej wraz z remontem dachu oraz klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Szymborskiej 14 w Inowrocławiu ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 542656-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.19.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)