zamówienie na:

Remont elewacji ściany szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 6 w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 616010-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.62.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wielobranżowa Firma ,,AWPO’’ s. c, P. Lewandowski, A. Wudziński, ul. Marulewska 43, 88-100 Inowrocław, za cenę: 82.522,98 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (475kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (788kB) pdf 3) projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robót (4230kB) zip 4) informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2020 r. (655kB) pdf 5) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (676kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Mitkiewicz
Opublikował: Anna Mitkiewicz (26 listopada 2020, 12:32:25)

Ostatnia zmiana: Anna Mitkiewicz (14 grudnia 2020, 13:17:30)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 332