zamówienie na:

Wymiana tafli szkła z fusingiem w fontannie zlokalizowanej na inowrocławskim Rynku; ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613978-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.59.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: WATER CONCEPT, Robert Kusik, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 33, 64-100 Leszno za cenę 243.540,00 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (475kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (742kB) pdf 3) formularz ofertowy (17kB) word 4) fotografie fontanny (478kB) pdf 5) zestawienie prac do wykonania (10kB) excel 6) informacja z otwarcia ofert 02.12.2020 r. (282kB) pdf 7) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (360kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (23 listopada 2020, 10:22:22)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (3 grudnia 2020, 11:49:54)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179