zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 359 i ul. Staropoznańskiej 108 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 613033-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.58.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00