zamówienie na:

Budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 591715-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.45.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00