zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego przy ul. Słonecznej 20 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588801-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.44.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00
wynik postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 
1) ogłoszenie o zamówieniu (489kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (773kB) pdf 3) załączniki do SIWZ (1-8) (122kB) zip 4) przedmiar robót (6758kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (23 września 2020, 14:29:04)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (8 października 2020, 11:19:32)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania 8.10.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236