zamówienie na:

Budowa parkingu przy zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów oraz placu postojowego przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585844-N-2020 z dnia 2020-09-16

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.43.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2020  10:00