zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED; ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568898-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.34.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  10:00
1) ogłoszenie o zamówieniu (468kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (719kB) pdf 3) załączniki nr 1-3 do SIWZ (27kB) word 4) obliczenia fotometryczne (7254kB) zip 5) wykaz opraw z podziałem na ulice (563kB) pdf 6) wyjaśnienie treści SIWZ 5.08.2020 (322kB) pdf 7) zmiana (sprostowanie) treści SIWZ 6.08.2020 (441kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (31 lipca 2020, 13:55:24)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (6 sierpnia 2020, 14:43:25)
Zmieniono: zmiana (sprostowanie) treści SIWZ 6.08.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228