zamówienie na:

Budowa ciągów pieszo-rowerowych w al. Okrężnej i w ul. Metalowców w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 555767-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.26.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz. 1 i cz. 2 zamówienia przez Wykonawcę: konsorcjum: 1) Szubarga Building Group Sp. z o.o.ul. Łokietka 55F/2 Sopot - lider; 2) Inohurt International sp. z o.o. sp. k. 88-100 Inowrocław, ul. Transportowca 31 – partner, za cenę: cz. 1 - 254 760,98 zł; cz. 2 - 324 865,45 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (508kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (792kB) pdf 3) załączniki do SIWZ (1-7) (129kB) zip 4) inwentaryzacja zieleni - al. Okrężna (1611kB) zip 5) mapa do celów projektowych - al. Okrężna (486kB) pdf 6) projekt budowlany branża drogowa - al. Okrężna (4436kB) zip 7) projekt budowlany oświetlenie - al. Okrężna (844kB) zip 8) projekt stałej organizacji ruchu - al. Okrężna (4601kB) zip 9) warunki techniczne, uzgodnienia - al. Okrężna (7482kB) zip 10) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - al. Okrężna (728kB) zip 11) przedmiar robót - al. Okrężna (3033kB) zip 12) projekt budowlany - ul. Metalowców (3618kB) zip 13) projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Metalowców (5771kB) zip 14) mapa do celów projektowych - ul. Metalowców (344kB) pdf 15) projekt stałej organizacji ruchu - ul. Metalowców (4601kB) zip 16) warunki techniczne, uzgodnienia - ul. Metalowców (8192kB) zip 17) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -ul. Metalowców (1329kB) zip 18) przedmiar robót - ul. Metalowców (3002kB) pdf 19) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.07.2020 (14kB) word 20) zmiana treści SIWZ 2.07.2020 (409kB) pdf 21) przedmiar uzupełniający al. Okrężna (78kB) pdf 22) przedmiar uzupełniający ul. Metalowców (73kB) pdf 23) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.07.2020 (14kB) word 24) wyjaśnienie i zmiana SIWZ 10.07.2020 (588kB) pdf 25) informacja z otwarcia ofert 16.07.2020 r. (213kB) pdf 26) informacja o wyborze oferty 29.07.2020 (897kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (29 czerwca 2020, 12:43:34)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (29 lipca 2020, 12:47:35)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty 29.07.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 664