zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych w budynku żłobka przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 554426-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja'
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ŻM.271.3.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 
1) ogłoszenie o zamówieniu (21kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (377kB) word 3) projekt budowlany, przedmiar robót, STWiORB (1000kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Florczyk
Opublikował: Urszula Borkowska (25 czerwca 2020, 11:00:44)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (15 lipca 2020, 11:16:41)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania 15.07.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325