zamówienie na:

Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 367 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 547766-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.20.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
1) ogłoszenie o zamówieniu (363kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1109kB) pdf 3) projekt budowlany, przedmiar robót, STWiORB (7042kB) zip 4) Informacja z otwarcia ofert (562kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (4 czerwca 2020, 20:40:44)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (19 czerwca 2020, 11:53:16)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.06.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312