zamówienie na:

Przetarg nieograniczony: Remont elewacji ściany frontowej wraz z remontem dachu oraz klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Szymborskiej 14 w Inowrocławiu ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 542656-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.19.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Kochmański INVEST Grzegorz Kochmański, Balczewo 28, 88-110 Inowrocław 2, za cenę: 121.746,29 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (355kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1119kB) pdf 3) projekt budowlany, przedmiar robót, STWiORB (6536kB) zip 4) formularz ofertowy poprawiony 22.05.2020 (23kB) word 5) Informacja z otwarcia ofert (574kB) pdf 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (604kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (21 maja 2020, 18:11:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (17 czerwca 2020, 12:42:00)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 534