zamówienie na:

Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu, Ogłoszenie nr 504195-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP. 271.1.4.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU Mikołajczyk, Mirosław Mikołajczyk, ul. Lipowa 26, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 (obsługa i konserwacja 12 fontann) – 105.000,00 zł, cz. 2 (obsługa i konserwacja fontanny na Rynku) - 69.000,00 zł, cz. 3 (obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej) – 26.400,00 zł.