zamówienie na:

Dostawa sadzonek kwiatów na potrzeby Miasta Inowrocławia, Ogłoszenie nr 504173-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.3.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: na część 1 zamówienia (obsada wiosenna): Zakład Ogrodniczy Royal Plant s.c. Tomasz Pągowski, Andrzej Pągowski, Anna Pągowska ul. Sieradzka 87, 98-300 Wieluń, za cenę 40.000,00 zł; na część 2 zamówienia(obsada letnia): Ogrodnictwo Beata Rydlewska, Szadłowice 32, 88-140 Gniewkowo, za cenę 110.417,00 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (247kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (703kB) pdf 3) Zmiana treści SIWZ - 21.01.2020 r. (288kB) pdf 4) Poprawiony zał. nr 1 - formularz ofertowy (21kB) word 5) Informacja z otwarcia ofert (532kB) pdf 6) informacja o wyborze oferty njkorzystniejszej (596kB) pdf 7){7}

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kaczmarek
Opublikował: Katarzyna Kaczmarek (20 stycznia 2020, 11:35:16)

Ostatnia zmiana: Anna Mitkiewicz (6 lutego 2020, 08:40:34)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310