zamówienie na:

Przebudowa ul. Górniczej i budowa ul. Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 611565-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.43.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę 4 342 134,87 zł.